محصولات

ورق فولاد فنری

ورق فولاد فنری یا ورق ck یکی از عناصر مهمی است که در صنایع کاربرد فراوانی دارد و به عنوان بخشی از سیستم های مکانیکی مورد استفاده قرار می گیرد. این فولاد در بخش بندی‌های مختلف اعم از ck75، ck45 و ck67...

مفتول فولاد فنری یا پرکربن

مفتول فولاد فنر که با اسامی دیگری همچون سیم فنری، سیم فنرسازی، سیم برس و مفتول فولادی شناخته می‌شود، یکی از محصولات پرمصرف بازار در حوزه فولاد فنر است. صنایع آلیاژي هنر با ارائه بهترین و با کیفیت تری...

رول فولاد خام

رول فولاد خام از جمله محصولات آلیاژی است که بخاط خواص آلیاژی از محصولات پرمصرف بازار به شمارمی‌رود. خواص فولاد به کمک تغییر در درصد کربن، عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی قابل کنترل است. صنایع آلیاژی هنر...

ورق فولاد خام

ورق فولاد خام یا پولاد آلیاژی از آهن است که بین ۰٫۰۰۲ تا ۲٫۱ درصد وزن آن کربن است. خواص فولاد به کمک تغییر در درصد کربن، عناصر آلیاژی و عملیات حرارتی قابل کنترل است.

رول فولاد فنر

رول فولاد فنر از جمله محصولات عناصر سيليسيم، منگنز، کرُم، واناديم و موليبدن با مقادیر مناسب است. و با توجه این آلیاژها به خاصیت این محصول اضافه و رول فولادهای فنر استفاده می شود. در ادامه بیشتر دربا...