مفتول استیل

استیل فنری یا همان استنلس استیل سختی بالا (full hard) یک ورق فنری با قابلیت استفاده در محیط های مرطوب است. پس اگر به محصولی نیاز دارید که هم نسبت به آب مقاوم باشد و هم سختی یا فنریت داشته باشد این نوع ورق بهترین گزینه ی پیش روی شماست. در صورت نیاز به توضیح بیشتر متن زیر را مطالعه کنید یا با ما تماس بگیرید..

معرفی محصول استیل نرم و فنری

فولاد ضد زنگ، فولاد زنگ نزن یا استنلس استیل آلیاژی از فولاد است که از آهن به عنوان فلز پایه و کروم و نیکل به عنوان اصلی ترین آلیاژها تشکیل شده است.استنلس استیل حاوی حداقل ۱۰ درصد کروم و حداکثر ۱.۲ دهم درصد کربن است.

با افزایش کربن سختی استیل افزایش می یابد و به اصطلاح فنری تر می شود اما چون برای افزایش کربن باید از میزان کروم و نیکل موجود در این آلیاژ کاسته شود با کاهش مقاومت در برابر خوردگی روبرو هستیم که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.

رول<b>استیلفنریاستیل فنری<b>استیلفنرییا همان استنلساستیلسختی بالا (full hard) یک ورق فنری با قابلیت استفاده در محیط های مرطوب است. پس اگر به محصولی نیاز دارید که هم نسبت به آب مقاوم باشد و هم سختی یا فنریت داشته باشد این نوع ورق بهترین گزینه ی پیش روی شماست. در صورت نیاز به توضیح بیشتر متن زیر را مطالعه کنید یا با ما تماس بگیرید. عناصر نشکیل دهنده:فولادضد زنگ،فولادزنگ نزن یا استنلساستیلآلیاژی ازفولاداست که از آهن به عنوان فلز پایه و کروم و نیکل به عنوان اصلی ترین آلیاژها تشکیل شده است. استنلساستیل حاوی حداقل ۱۰ درصد کروم و حداکثر ۱.۲ دهم درصد کربن است. با افزایش کربن سختیاستیلافزایش می یابد و به اصطلاح فنری تر می شود اما چون برای افزایش کربن باید از میزان کروم و نیکل موجود در این آلیاژ کاسته شود با کاهش مقاومت در برابر خوردگی روبرو هستیم که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد.  چرا بهاستیلفولاد ضد زنگ می گویند؟استیلبه دلیل شکل‌گیری یک لایه محافظ روی سطح آن که با سطح زیرین پیوند محکمی دارد و از تماس این ماده با محیط اطراف جلوگیری می کند در برابر خوردگی مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد. این لایه محافظ بر رویاستیلتوسط کروم موجود در آن تشکیل می شود پس اگر درصد کروم به اندازه کافی باشد (حداقل ۱۰ درصد) حتی با ایجاد خراش بر سطح آن نیز این لایه به سرعت تشکیل شده و محافظت ادامه می‌یابد. این مقاومت و عدم تمایل به خوردگی در برابر رطوبت را می توان با افزودن مولیبدن به ترکیباستیلبه مقاومت در برابر اسید های کاهنده هم ارتقا داد. در نتیجه استنلساستیلبا مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، نگهداری آسان و درخشش بالا در کنار استحکام مناسب از مواد پرمصرف و کاربردی در مهندسی است. پیش تر گفتیم که برای افزایش کربن باید از میزان کروم و نیکل موجود دراستیلکاسته شود که این دلیل کاهش مقاومت در برابر خوردگیاستیلهای سخت تر است. و در آخر... این محصول ویژه که هنوز تولید داخلی ندارد توسط کشور های آلمان، هند و چین به صورت ورق،رولو<b>مفتول</b> تولید و برای مصارف مختلف توسط بازرگانان وارد کشور می شود. مجموعهصنایع آلیاژی هنریکی از وارد کنندگان این محصول با ضخامت و عرض های مختلف است. در صورت نیاز به محصول یا مشاوره با کارشناسان ما تماس بگیرید.

چرا به استیل فولاد ضد زنگ می گویند؟

 استیل  به دلیل شکل‌گیری یک لایه محافظ روی سطح آن که با سطح زیرین پیوند محکمی دارد و از تماس این ماده با محیط اطراف جلوگیری می کند در برابر خوردگی مقاومت خوبی از خود نشان می‌دهد.

این لایه محافظ بر روی استیل توسط کروم موجود در آن تشکیل می شود پس اگر درصد کروم به اندازه کافی باشد (حداقل ۱۰ درصد) حتی با ایجاد خراش بر سطح آن نیز این لایه به سرعت تشکیل شده و محافظت ادامه می‌یابد.

این مقاومت و عدم تمایل به خوردگی در برابر رطوبت را می توان با افزودن مولیبدن به ترکیب استیل به مقاومت در برابر اسید های کاهنده هم ارتقا داد.

در نتیجه استنلس استیل با مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، نگهداری آسان و درخشش بالا در کنار استحکام مناسب از مواد پرمصرف و کاربردی در مهندسی است.

صنایع آلیاژی هنر وارد کنندهرولو ورق های<b>استیلفنریدر ضخامت ئ عرض های مختلف به صورت فابریک

پیش تر گفتیم که برای افزایش کربن باید از میزان کروم و نیکل موجود در استیل کاسته شود که این دلیل کاهش مقاومت در برابر خوردگی استیل های سخت تر است.

قیمت و مشخصات فنی استیل نرم و فنری

استیل نرم و فنری هنوز تولید داخلی ندارد توسط کشور های آلمان، هند و چین به صورت ورق، رول و مفتول  تولید و برای مصارف مختلف توسط بازرگانان وارد کشور می شود. صنایع آلیاژی هنر از جمله عرضه کنندگان محصولات استنلس استیل از جمله رول استیل نرم، رول استیل فنری در کشور است.

مجموعه صنایع آلیاژی هنر یکی از وارد کنندگان این محصول با ضخامت و عرض های مختلف است.

برای سفارش و استعلام قیمت استیل نرم و فنری با کارشناسان ما در صنایع آلیاژی هنر تماس بگیرید.